In-house obuke

Opis
Kome su ove obuke namenjene?
Opis 01

Opis

Obuke koje se izvode u prostorijama klijenta u virtuelnom okruženju putem virtuelnih laboratorija. Prednost je što se na ovaj način praktični deo kursa ( laboratorije ) izvode u predefinisanom računarskom okruženju putem internet pretraživača. Sve što je potrebnu polazniku da bi uspešno savladao praktični deo kursa je računar koji ima instaliran internet pretraživač i internet pristup.

Kome su ove obuke namenjene? 02

Kome su ove obuke namenjene?

In-house obuke su namenjene polaznicima koji sami žele da odrede dinamiku obuke koja im odgovara. Takođe, kompanije koje su lokacijski udaljene od trening centra i koje nisu u mogućnosti da organizuju dolazak zaposlenih u naše prostorije, a ne žele da prate obuku na daljinu, imaju mogućnost da organizuju obuku u svojim prostorijama.

Prednosti In-house obuke

Fleksibilnost

Klijent sam određuje satnicu i dane obuke

Efikasnost

Ušteda vremena polaznika u odnosu na dolazak u prostorije škole

Komunikacija

Mogućnost konsaltinga vezano za oblast obuke

Milica
Jako nam se dopalo što su predavanja bila u toku radnog vremena, mnogo nam je značilo što smo
Jovan
Za vreme kursa smo jako dobro upoznali naše predavače i danas su naši konsultanti.
Anita
Uspeli smo da primenimo ono što smo radili na kursu i rešimo problem koji se tog dana pojavio u poslovanju. Nismo ni shvatali kako smo neke probleme mogli tako lako i brzo da rešimo.