Održavanje sistema

Pruzamo mogućnost održavanja pojedinih delova ili kompletnog informacionog sistema. Takođe je moguće napraviti paket mesečnog održavanja koji je u potpunosti prilagođen potrebama poslovanja vaše kompanije.

Besplatna inicijalna konsultacija